Prisade Pagoden får värdig granne

Published 2017-02-06

År 2012 utsågs det ombyggda gamla tobakslagret Pagoden till en av Göteborgs två bästa byggnader. Nu påbörjas renoveringen av fastigheten vägg i vägg, där 3800 kvadratmeter gamla industrilokaler ska få ny skepnad som kontor. Semrén & Månsson står även denna gång för idéerna.

Industrifastigheterna i kvarteret Bronsen i Gullbergsvass härrör från 1910- till 1930-talet och har genom åren inrymt lager för såväl tobak som vin och sprit; snickerier, butiker, ateljéer och en mängd olika småföretag. Efter den lyckade omdaningen av Pagoden till kontor år 2012 följer nu grannhuset efter i samma anda. Tegel och rustika betongvalv får utgöra fond för en modern kontorsmiljö när den kulturminnesmärkta byggnaden rustas upp för att möta dagens krav på funktion och estetik.

- Det centrala läget gör i sig byggnaden intressant, eftersom få av dessa karismatiska gamla industribyggnader fått stå kvar i innerstaden. Liksom i arbetet med Pagoden är vi måna om att bevara den ursprungliga, lite råa karaktären, säger Jens Ragnarson, studiochef på Semrén & Månsson och ansvarig för projektet.

Mycket av husets forna glans har med tiden gått förlorad. De ursprungliga smalspröjsade stålfönstren är till exempel sedan länge utbytta. Dessa återskapas nu för att skänka karaktär åt huset, samtidigt som ljusinsläppet ökas med hjälp av 30 centimeter breda vertikala slitsar i anslutning till fönstren. Ljuset flödar också genom nya glasade kupor på taket och erbjuder en möjlighet att framöver inreda även vindarna till kontor.

Byggherre för projektet är Bygg-Göta, vars samarbete med Semrén & Månsson är ett omvittnat framgångskoncept som gett upphov till såväl Pagoden som rosade hotell Avalon. I januari 2018 väntas de nya kontorslokalerna stå klara för inflyttning.