Avalon Hotel

I nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret formades detaljplanen och riktlinjerna drogs upp för det som skulle komma att bli Avalon Hotel. Semrén & Månsson medverkade från detaljplan till projektering. Redan från början var målet att skapa en utåtriktad och experimentell byggnad som förenade offentligt innehåll med en uttrycksfull exteriör.

Den konformade tomtens asymmetri plockades upp och går igen i hela hotellet genom en “knäckt linje”, både interiört och exteriört. Sinnliga detaljer, böljande träväggar och en genomtänkt inredning bildar tillsammans en helhetsupplevelse som är provokativ och inpassad på samma gång.

Resultatet: ett hotell med 101 rum, restaurang och bar i entréplanet och en fantastisk “penthouse suite” med tillhörande takpool. Samt en plats i den internationella sammanslutningen Design Hotels.

Byggnaden har också nominerats till Kasper Sahlinpriset och det europeiska Mies van der Rohepriset. Avalon Hotel vann Per och Alma Olssons fond för god byggnadskonst 2008.

Project architect
Magnus Månsson, Christopher Kihlberg
Gross area
5 960 m²
Year
2007
Contractor
ByggGöta Göteborg AB
Product sheet