Pagoden

Ett q-märkt tobakslager och karaktäristiskt landmärke skulle byggas om till moderna kontorslokaler på totalt 12 000 kvm. Förutom att husets ursprungliga karaktär måste bevaras krävdes mer ljusinsläpp och ett genomgående hållbarhetstänk. 2012 utsågs den ombyggda Pagoden till en av Göteborgs två bästa byggnader.

Pagoden som ursprungligen ritades av Cyrillus Johansson är ett tydligt exempel på 1920-talets byggnadsteknik. Byggnaden är monumental, med massiva tegelvolymer och fönster i avsmalnande proportioner under ett svängt koppartak med kinesiska förtecken. Inom detta historiska och antikvariska ramverk fick Semrén & Månsson i uppdrag att skapa en öppen, ljus och modern kontorsfastighet.Svårigheten i projektet bestod i att bygga om den breda huskroppen med dess små fönsteröppningar till en kontorslokal med moderna krav på ljus och utblickar.

Lösningen blev att bevara alla fasader utom en. Söderfasaden revs försiktigt ner, allt tegel sparades och återanvändes som utvändigt skikt på en genombruten prefabricerad betongfasad. Bakom söderfasaden kunde två ljusgårdar öppnas inom volymen och härigenom erbjuda en funktionell kontorsmiljö. Idén till att släppa in ljus genom en tegelvägg fann vi dels genom studier av Cyrillus Johanssons verk och dels på en studieresa till Madrid där vi inspirerades av en snarlik tegelrasterlösning.

Ombyggnationen blev starten för en omdaning av hela kvarteret, ett kvarter som på sikt får ett alltmer strategiskt läge i det nya växande Göteborg.

 

Project architect
Jens Ragnarson
Gross area
10 600 m²
Year
2010-2011
Contractor
Bygg Göta Göteborg AB
Product sheet